We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

BREEAM dla Placu Małachowskiego

1/7/2013

Małachowskiego 1

Po wstępnym audycie dokumentacji projektowej, przeprowadzonej przez firmę Hill International, inwestycja Plac Małachowskiego została wprowadzona do rejestru certyfikacji środowiskowej BREEAM z przewidywaną oceną końcową "very good”.

W budynku, nabytym przez firmę Kulczyk Silverstein Properties w lipcu 2012r, obecnie prowadzone są kompleksowe prace modernizacyjne i rewitalizacyjne, które dostosują budynek do najwyższych standardów. W skład kompleksu wejdzie istniejący budynek biurowy (zwany również Kamienicą  Raczyńskich) o powierzchni 5,020 m2 oraz nowe skrzydło biurowe o powierzchni 8,113 m2 zlokalizowane na przylegającej działce od ul. Traugutta.

Z uwagi na wartość historyczną budynku wszelkie prace budowlane i remontowe prowadzone są w konsultacji z konserwatorem zabytków.

Kontakt dla Mediów

Katarzyna Mazurkiewicz
+48 504 111 005
k.mazurkiewicz@kulczykinvestments.com