We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

Konkurs architektoniczny na Placu Małachowskiego rozstrzygnięty

16/7/2014

16 lipca b.r. jury pod przewodnictwem Andrzeja M. Chołdzyńskiego przedstawiło wyniki konkursu na projekt nowego Placu Małachowskiego w Warszawie. Sąd konkursowy zdecydował o nie przyznaniu pierwszego miejsca, gdyż żadna praca nie realizowała w całości założeń programowych sformułowanych w regulaminie.

II miejsce w konkursie architektonicznym przyznano Grzegorzowi Stiasnemu z zespołem w składzie: Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek, Karolina Kuczyńska. Zwycięska praca przewiduje budowę "Promenady Muzeów" oraz zwolnienie ruchu kołowego. Mimo że projekt uznano za najlepszy przyznano mu II nagrodę, gdyż nie zapewnia właściwej ekspozycji wszystkim czterem zabytkom  sąsiadującym i nie zawiera oryginalnej propozycji działań kulturalnych czy społecznych placu.

Zwycięska koncepcja przewiduje utworzenie "Promenady Muzeów" z Kręgiem Sztuki, czyli przestrzeni metropolitalnej placu przeznaczonej do intensywnego użytkowania, łączącej Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Zachętą, przedpolem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy i prowadzącej do Ogrodu Saskiego. Wprowadza także "piazzettę" ul. Burschego - dawnego dziedzińca honorowego kościoła.  Nagrodzona praca skłania się także ku "archeologicznemu" stopniowemu obniżeniu istniejącego terenu do poziomu dolnego Kościoła i podporządkowuje pieszym tę część placu, tworząc na niej warunki do działań kulturalnych oraz do miejsca spotkań. Ponadto proponuje zwolnienie ruchu kołowego i lokalne wyniesienia jezdni, przyznając priorytet pieszym, przewiduje punkt wynajmu rowerów miejskich Veturilo.

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Wojciecha Bartelskiego, plac w zaproponowanym kształcie mógłby powstać do 2016 roku w ramach programu rewitalizacji centrum Warszawy.

Konkurs jest efektem trzech lat współpracy władz dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta", firm Hochtief i Kulczyk Silverstein Properties oraz zboru Ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy, a także przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Na konkurs nadesłano 220 zgłoszeń, z czego 206 zostało dopuszczonych do dalszego etapu. Ostatecznie wpłynęło 51 prac, z których 16 nie spełniało regulaminu.

Wszystkie zgłoszone prace będzie można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym do końca lipca.

 

Kontakt dla Mediów

Katarzyna Mazurkiewicz
+48 504 111 005
k.mazurkiewicz@kulczykinvestments.com