We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

Kulczyk Holding Donatorem Muzeum Historii Żydów Polskich

2/7/2012

Jewish Museum

Kulczyk Holding został Znamienitym Darczyńcą Muzeum Historii Żydów Polskich. Dom inwestycyjny dr Jana Kulczyka przekazał 20 milionów złotych na pierwsze i zarazem jedyne na świecie muzeum w całości poświęcone historii polskich Żydów.

Ta największa jednorazowa donacja zostanie przeznaczona na budowę wystawy „1000 lat historii Żydów Polskich” oraz docelowo na objęcie patronatu nad nowoczesnym audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.

Projekt budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, którego pomysł powstał już 17 lat temu, może być obecnie realizowany dzięki współpracy wielu osób i instytucji, w tym także i wsparciu biznesu. Zlokalizowana w Warszawie instytucja będzie nowoczesnym i multimedialnym centrum kulturalnym w całości poświęconym promocji bogactwa kulturalnego związanego z historyczną obecnością w Polsce największej żydowskiej diaspory na świecie.

 „Wspieranie finansowe kultury jest miarą społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy i instytucje kulturalne mogą skutecznie współpracować, szczególnie, jeśli łączy je pasja i wyznawane wartości. Jest to wspaniały sposób dzielenia się z innymi własnym sukcesem! Misja tego Muzeum sięga najgłębszych pokładów humanitaryzmu - jest formą przesłania skierowanego do młodego pokolenia i przyszłych generacji zwiedzających… Przesłania wyznaczającego kształt takiej Europie, jakiej pragniemy: solidarnej, demokratycznej i nade wszystko tolerancyjnej - mówi Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego–Opery Narodowej, pełnomocnik Ministra Kultury ds. budowy Muzeum Historii Żydów.

O wyjątkowym potencjale Muzeum świadczy fakt, iż do projektu udaje się pozyskiwać osoby oraz instytucje z całego świata. Oprócz Grupy Kulczyk w gronie ambasadorów projektu dotychczas znaleźli się m.in.:

Monika i Wiktor Markowicz, Zygmunt Rolat, Tad Taube oraz Taube Foundation for Jewish Life & Culture, Fundacja Koret, Bonita Trust, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Janette i Aleksander Goldberg, Orange, Warren Hellman oraz Warren Hellman Family Fund, The Jewish Community Federation of San Francisco, Jeanette i Joseph Neubauer oraz The Neubauer Family Foundation, Rodziny Oliwensteinów i Radzyminskich, Carmit i Ygal Ozechov oraz Tomek Ulatowski, Irene Kronhill Pletka oraz The Kronhill Pletka Foundation, Rząd Republiki Federalnej Niemiec, Helen i Jack Tramiel.

“(…) Zrozumieliśmy w porę, że oto ostatni moment na odkurzenie pamięci obu Narodów, karmionych nie tylko ‘stuleci cierpieniem’, ale i wspólną radością, tradycją, językiem i tożsamością. Jestem dumny, że mój ministerialny czas przypada po części na ten jedyny w swoim rodzaju akt kreacji, jakim jest budowa swoistego Muzeum Pamięci - Muzeum Historii Żydów Polskich.” mówi Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za powodzenie projektu oprócz donatorów i Rady Muzeum odpowiada także 56-osobowy Polski Komitet Wspierający Budowę Muzeum, któremu przewodniczy Marcin Święcicki. W Komitecie zasiadają autorytety społeczne, w tym m.in.: Władysław Bartoszewski, Ks. Adam Boniecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Prof. Marek Safjan, Adam Rotfeld, Tomasz Stańko.

Otwarcie Muzeum planowane jest w drugiej połowie 2013 roku.

 

Kontakt dla Mediów

Katarzyna Mazurkiewicz
+48 504 111 005
k.mazurkiewicz@kulczykinvestments.com