We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

Rusza konkurs na koncepcję modernizacji Placu Małachowskiego

21/2/2014

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza konkurs dla architektów i urbanistów pod przewodnictwem wybitnego architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego. W wyniku konkursu zostanie wyłoniona najlepsza koncepcja modernizacji tego fragmentu Śródmieścia – taka, która zyska współczesną formę i przywróci mu rangę placu miejskiego.

Ogłaszany konkurs jest efektem trwającej ponad rok współpracy pięciu instytucji, reprezentujących różne środowiska, których celem jest nadanie nowego kształtu Placowi Małachowskiego, mającego szansę stać się jedną z wizytówek miasta: Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy oraz firmy HOCHTIEF Development Poland.

Zwycięska koncepcja konkursowa posłuży do wykonania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji Placu Małachowskiego, która uwolni potencjał tego miejsca. Organizator przewiduje przyznanie laureatom nagród pieniężnych: 40 000  zł  za I miejsce, 20 000 zł za II miejsce, 10 000 zł za III miejsce i dwa wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł.

Sąd Konkursowy weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny: trafność rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca z podkreśleniem funkcji istniejących obiektów jako dziedzictwa architektury, funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych funkcji instytucji działających przy placu, ponadczasowość zaproponowanych rozwiązań dających szansę na ich trwałe pozostanie w kulturze materialnej miejsca oraz ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dostarczyć do 10 marca, a termin składania prac konkursowych mija 17 czerwca. Wyniki konkursu będą znane ok. 26 czerwca.

Kontakt dla Mediów

Katarzyna Mazurkiewicz
+48 504 111 005
k.mazurkiewicz@kulczykinvestments.com