We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

Komitet inwestycyjny

Sebastian Kulczyk
Członek Komitetu Inwestycyjnego KSP
 
Menedżer. Z Grupą Kulczyk Invesments jest związany od 2010 roku. W grudniu 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer). Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.
Mickey Kupperman
Członek Komitetu Inwestycyjnego KSP
 

Mickey Kupperman pełni funkcję Chief Operating Officer w  Silverstein Properties, Inc. gdzie jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie firmy oraz rozwój strategii korporacyjnej. Dodatkowo, pełni funkcję Director of Design dla Wieży 2. 3. i 4. na terenie World Trade Center.

W przeszłości Mickey był związany z międzynarodową firmą architektoniczno- inżynierską  A. Epstein and Sons, International, Inc. gdzie przez ostatnie 20 lat obejmował stanowisko CEO.

W ciągu ostatnich kilku dekad zajmował się strategią organizacyjną oraz rozwojem, jak również zarządzaniem złożonymi projektami, takimi jak rozbudowa McCormick Place w Chicago i United Airlines Terminal O'Hare.

Mickey Kupperman jest absolwentem Uniwersytetu Illinois, gdzie ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku Inżynierii Budowlanej oraz absolwentem Uniwersytetu w Chicago, gdzie uzyskał tytuł MBA.

Michael L. Levy
Członek Komitetu Inwestycyjnego KSP
 

Michael Levy dołączył do Silverstein Properties, Inc. w 1997r , gdzie początkowo obejmował stanowisko Chief Financial Officer. Obecnie pełni funkcję Prezesa Metro Fund LLC – joint veture pomiędzy SPI i CalSTRS, drugi pod względem wielkości publiczny fundusz emerytalny w Stanach Zjednoczonych.

Wcześniej, Michael był zatrudniony przez 20 lat  w firmie księgowej Friedman Alpren & Green LLP na stanowisku Senior Tax Partner.

Michael jest również członkiem Instytutu Amerykańskiego, New York State Society of Certified Public Accountants oraz członkiem komisji finansów organizacji not-for-profit. W swojej karierze pełnił  również  funkcje w wielu komisjach podatkowych.

Mariusz Nowak
Członek Komitetu Inwestycyjnego KSP
 
Doświadczony manager, strateg, dyrektor finansowy i członek zarządów w międzynarodowych spółkach. W Kulczyk Investments i Kulczyk Holding od 2012 roku. Od 2010 r. był dyrektorem finansowym KPI Polska Group oraz członkiem zarządu i CEO w Magro International – firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding.

Przez prawie 20 lat, od początku działalności firmy w Polsce, związany z Grupą Wavin, w której przeszedł pełną ścieżkę kariery.  Zaczynał jako specjalista IT w Wavin Metalplast-Buk w 1991 r., pracując potem jako kontroler finansowy, a następnie jako CFO w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, by ostatecznie odpowiadać  w latach 2007 – 2010 za biznes spółki Wavin Ekoplastik s.r.o. w Czechach i Słowacji jako Dyrektor Zarządzający.

Mariusz Nowak jest absolwentem ekonomii oraz cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie w Szczecinie. Posiada także tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.

 

Zobacz też