We Build The Future
pl   en   
rotator1 rotator2 rotator3 rotator4 rotator5

Prowadzimy dialog z otoczeniem

Współtworząc przestrzenie publiczne mamy świadomość, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami tych miejsc, często historycznych, o symbolicznym znaczeniu dla danej społeczności. Jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni, a także z instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie strategii miejsc, w których prowadzimy nasze inwestycje. Często sami inicjujemy konsultacje mające na celu szersze zmiany przestrzeni.

Zobacz też